In de kloostertuin dragen we zorg voor mens en dier

 

Samen met Regionaal Landschap Dijleland hebben we nestkastjes hangen voor de eikelmuis.

We hebben Kloosterbijen omdat bijen belangrijk zijn en we via de tuin aan bewustmaking willen doen.

De kloosterkippen helpen bij het onderhoud en geven eitjes.

Er zijn egels, hazelwormen, salamanders, vlinders (o.a. koninginnepage), vogels ...

Er werd ook een platform geplaatst om de ooievaar te verleiden om er een nest op te bouwen.

© 2019 door Nieuwe Kloostertuin Tildonk vzw