top of page

Park en vochtig grasland

In de mysterieus verscholen maar erg vermaarde tuin van het klooster van de Ursulinen orde in Tildonk groeit reeds enige tijd een idyllisch ecologisch project waarin een weelderige moestuin beheerd en een waardevolle hoogstamboomgaard hersteld wordt. Ook wordt een aanhorig park ecologisch beheerd.

 

 

 

In dat - erg natuurlijk aandoend -parkgedeelte graast in de nazomer alsook net voor de winter een kudde schapen om er de ecologische diversiteit te verhogen en om vergrassing, verruiging en verbossing tegen te gaan.  

 

De grote groep schapen wandelt telkens met honden en begeleiders door de straten van Tildonk zo het park binnen. Dat levert de aanwezige toeschouwers telkens een erg fraai en authentiek spektakel op.

 

Hou onze nieuwsbrief in de gaten als je er volgende keer bij wil zijn!

 

Door het weg grazen van de vegetatie zal de bodem verschralen en minder competitieve zeldzame  wilde plantensoorten, zoals bijvoorbeeld orchideeën, zullen er terug de kans krijgen te floreren.  Er zal enkel in nazomer en herfst stoot- of drukbegrazing worden toegepast. Deze vorm van begrazing zal de beste resultaten opleveren. De kudde zal in het park “rondtrekken” in verplaatsbare afrasteringen. Wil je graag te woord gestaan worden en zoek je meer info, dan kan je best je bezoek plannen op deze momenten dat de tuinders er aan de slag zijn.

 

De poorten van de site openen ’s morgens om 7u en sluiten ’s avonds om 22u.

bottom of page