top of page

Koning Boudewijnstichting

 

Begin 2014 kreeg de kloostertuin een subsidie van de Koning Boudewijn Stichting.

Met deze subsidie werd o.a. een castanea raster aangekocht en geïnstalleerd in de parktuin. Hierdoor wordt het mogelijk dit grasland door schapen te laten begrazen. Dit is een duurzaam alternatief voor maaien en een besparing van het gebruik van fossiele brandstoffen. 

Subisidie Vlaamse Volkstuinen

 

Eind 2014 werd bekend dat de kloostertuin een subsidie zou krijgen voor de verdere uitbouw van de tuin.

Hiermee werden in de periode 2015-2017 verschillende projecten gerealiseerd: verdere uitbreiding van de castanea afrastering, de uitbouw van een centrale composthoek, het aanleggen van een centrale kruidentuin, de aanplant van kleinfruit en  hoogstammen, de plaatsing van zitbanken en een picknicktafel, ...

 

Er werd ook een vossen-en marterbestendig kippenhok gebouwd. 
In de tuin willen we het goede voorbeeld geven en de kippen voldoende beschermen. Kippen zijn van belang in de samentuin omdat ze afval verwerken en eieren leveren. 

 

Voor deze projecten werden we 75% gesubsidieerd. Voor de restfinanciering gaan we nog verschillende acties doen. 

U kan ons hiervoor steeds steunen door het opnemen van een peter- of meterschap.

Via een tweede project - samen met de KVLV - hebben we de tuin nog verder laten evolueren naar een inclusieve gemeenschapstuin waar iedereen welkom is. We besteden aandacht aan speciale doelgroepen van ouderen - anders validen - kinderen, enz. Het educatieve aspect van de tuin wordt verder uitgewerkt.
 

Zo hebben we een speeltoestel met wip, glijbaan, klimplatform en schommel uit duurzame materiaalsoorten laten bouwen. 

bottom of page